وام 15 میلیون تومانی ویژه پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

انتشار خبرنامه ماهیانه شماره 101

امتیاز پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

ثبت نام دانشجویان دندانپزشکی سراسر کشور

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

اعتراض شدید انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به عدم پرداخت حق بیمه تکمیلی ارتودنسی در شهرستان های دارای ارتودنتیست به دندانپزشکان عمومی

گفتگوی دکتر باقر شهنی زاده در خصوص دریافت حق تعرفه ایمپلنت بیمه تکمیلی

اطلاعیه اعتراض انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به تعرفه ایمپلنت بیمه تکمیلی

درباره ما

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

 

لطفا کلیک نمائید