انتشار خبرنامه الکترونیک انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

انتشار خبرنامه الکترونیک شماره 178 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

انتشار خبرنامه ماهیانه شماره 102

دیوان عدالت اداری شروط اخذ مالیات گروه پزشکی را باطل اعلام کرد.

انتشار خبرنامه ماهیانه شماره 101

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

اعتراض شدید انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به عدم پرداخت حق بیمه تکمیلی ارتودنسی در شهرستان های دارای ارتودنتیست به دندانپزشکان عمومی

گفتگوی دکتر باقر شهنی زاده در خصوص دریافت حق تعرفه ایمپلنت بیمه تکمیلی

اطلاعیه اعتراض انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به تعرفه ایمپلنت بیمه تکمیلی

درباره ما

 

 

 

 

 

 

 


:.   آغاز دومین دوره جامع لیزر انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ... 09 دی 1393 

:.   گزارش برگزاری اولین هفته ششمین دوره جامع زیبایی ... 03 دی 1393 

:.   خدمات پیشگیری در تعهدات بیمه پایه پروژه پیشگیری موثر دندانپزشکی 6 تا 14 ساله ... 30 آذر 1393 

:.   آموزش مشکلات و بیماری های مفصل گیجگاهی فکی در تمام ابعاد و رابطه اکلوژن و ارتودنسی در دوره جامع اکلوژن ... 28 آبان 1393 

:.   جراحی و اکلوژن ، رادیو لوژی و اکلوژن ، عوارض اکلوژن پس از درمان های جراحی ارتوگناتیک و درمان بیماری های مفصل TMD در دوره جامع اکلوژن ... 28 آبان 1393 

:.   دیوان عدالت اداری شروط اخذ مالیات گروه پزشکی را باطل اعلام کرد. ... 20 آبان 1393 

:.   تقاضای لغو تبصره الحاقی ماده واحده قانون محل مطب پزشکان ... 19 مهر 1393 

:.   اعتراض شدید انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به عدم پرداخت حق بیمه تکمیلی ارتودنسی در شهرستان های دارای ارتودنتیست به دندانپزشکان عمومی ... 07 مهر 1393 

:.   یک نماد علمی غرور آفرین ،سومین و چهارمین جلسه از دوره جامع اکلوژن ... 06 مهر 1393 

:.   گفتگوی دکتر باقر شهنی زاده در خصوص دریافت حق تعرفه ایمپلنت بیمه تکمیلی ... 03 مهر 1393 
لطفا کلیک نمائید