اعتراض شدید انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به عدم پرداخت حق بیمه تکمیلی ارتودنسی در شهرستان های دارای ارتودنتیست به دندانپزشکان عمومی

گفتگوی دکتر باقر شهنی زاده در خصوص دریافت حق تعرفه ایمپلنت بیمه تکمیلی

اطلاعیه اعتراض انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به تعرفه ایمپلنت بیمه تکمیلی

درباره ما

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

برگزاری جلسات شورای مرکزی برنامه ‌ریزی علمی‌ پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

ّرگزاری بازآموزی های مدون 13و14 شهریورماه 1393 در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

آخرین جلسه پنجمین دوره جامع یکصد ساعته زیبایی (7شهریورماه 93) در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

ّرگزاری بازآموزی های مدون 30و31 مردادماه 1393

لطفا کلیک نمائید