انتشار خبرنامه ماهیانه شماره 101

اعتراض شدید انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به عدم پرداخت حق بیمه تکمیلی ارتودنسی در شهرستان های دارای ارتودنتیست به دندانپزشکان عمومی

گفتگوی دکتر باقر شهنی زاده در خصوص دریافت حق تعرفه ایمپلنت بیمه تکمیلی

اطلاعیه اعتراض انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به تعرفه ایمپلنت بیمه تکمیلی

درباره ما

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

برگزاری جلسات شورای مرکزی برنامه ‌ریزی علمی‌ پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

ّرگزاری بازآموزی های مدون 13و14 شهریورماه 1393 در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

آخرین جلسه پنجمین دوره جامع یکصد ساعته زیبایی (7شهریورماه 93) در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

 

 

لطفا کلیک نمائید