درباره ما

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

برگزاری جلسات شورای مرکزی برنامه ‌ریزی علمی‌ پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

ّرگزاری بازآموزی های مدون 13و14 شهریورماه 1393 در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

آخرین جلسه پنجمین دوره جامع یکصد ساعته زیبایی (7شهریورماه 93) در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

ّرگزاری بازآموزی های مدون 30و31 مردادماه 1393

جلسه شورای مشاوران علمی و بررسی مقالات پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در 24 مرداد ماه 1393

برگزاری بازآموزی های مدون 23و24 مردادماه 1393

برگزاری هفته پنجم دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در 23 و 24 مرداد ماه 1393

 

لطفا کلیک نمائید