آخرین جلسه پنجمین دوره جامع یکصد ساعته زیبایی (7شهریورماه 93) در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

ّرگزاری بازآموزی های مدون 30و31 مردادماه 1393

جلسه شورای مشاوران علمی و بررسی مقالات پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در 24 مرداد ماه 1393

برگزاری بازآموزی های مدون 23و24 مردادماه 1393

برگزاری هفته پنجم دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در 23 و 24 مرداد ماه 1393

بازآموزی های مدون برگزار شده در روزهای پنجشنبه و جمعه16-17مرداد ماه 1393

دبیران علمی پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

پنجمین همایش ایمپلنت- 30 مهر- 2 آبان ماه 1393

محل برگزاری پنجمین همایش ایمپلنت- پژوهشگاه نیرو

برگزاری هفته سوم پنجمین دوره جامع زیبایی

لطفا کلیک نمائید